Kawasaki ZX1400 Motorcycle Parts

Ninja ZX-14 / Ninja ZX-14R / Ninja ZX-14R ABS / ZZR1400 / ZZR1400 ABS / Ninja ZX-14R ABS 30TH / Ninja ZX-14R ABS SE

Model
 • All
 • Ninja ZX-14
 • Ninja ZX-14R
 • ZZR1400

Model

Year

 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400HHF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  England
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400HHF
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400HHF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400HHF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2017
  Model code
  ZX1400HHF
  Sales region
  England
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Colour
  Golden Blazed Green(40R)
  Model code
  ZX1400JHF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40JJA003001-
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2017
  Colour
  Metallic Spark Black(660)
  Model code
  ZX1400HHF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40HHA004001-
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS SE
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400HGF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  England
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400HGF
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400HGF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400HGF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2016
  Model code
  ZX1400HGF
  Sales region
  England
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Colour
  Golden Blazed Green(40R)
  Model code
  ZX1400JGF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40JJA000001-003000
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2016
  Colour
  Metallic Carbon Gray(51A)
  Model code
  ZX1400HGF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40HHA000001-004000
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30TH
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFB
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400EFFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30TH
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFB
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30TH
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFB
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30TH
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFB
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  England
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFF
  Sales region
  England
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400FFF
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400EFFA
  Sales region
  Калифорния
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2015
  Model code
  ZX1400EFFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS 30TH
  Year
  2015
  Colour
  Ebony(H8)
  Model code
  ZX1400FFFB
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40FFA019001-
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2015
  Colour
  Golden Blazed Green(40R)
  Model code
  ZX1400FFFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40FFA019001-
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2015
  Colour
  Metallic Carbon Gray(51A)
  Model code
  ZX1400FFF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40FFA019001-
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2015
  Colour
  Golden Blazed Green(40R)
  Model code
  ZX1400EFFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXT40EEA019001-
  Engine
  ZXT40EE000001-
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2014
  Model code
  ZX1400FEFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2014
  Model code
  ZX1400EEFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2014
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400FEF
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2014
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400FEFB
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2014
  Colour
  Candy Burnt Orange (17L)
  Model code
  ZX1400FEFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2014
  Colour
  Candy Burnt Orange (17L)
  Model code
  ZX1400EEFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2014
  Colour
  Candy Burnt Orange (17L)
  Model code
  ZX1400FEFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2014
  Colour
  Pearl Stardust White (25Y)
  Model code
  ZX1400FEFB
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2014
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400FEFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2014
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400EEFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2014
  Colour
  Candy Burnt Orange (17L)
  Model code
  ZX1400EEFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400EDFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400EDF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNF1 DA003001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNF1 DA003001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNF1 DA003001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNF1 DA003001 - 999999
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400EDFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNE1 DA009001 - 999999
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400EDF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNE1 DA009001 - 999999
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Model code
  ZX1400EDF
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNE1 DA009001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Midnight Sapphire Blue (19A)
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Colour
  Passion Red (234)
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400EDFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Colour
  Passion Red (234)
  Model code
  ZX1400EDF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400FDFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Colour
  Pearl Stardust White (25Y)
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Midnight Sapphire Blue (19A)
  Model code
  ZX1400FDF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400EDFA
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Colour
  Pearl Stardust White (25Y)
  Model code
  ZX1400EDF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2013
  Colour
  Metallic Midnight Sapphire Blue (19A)
  Model code
  ZX1400EDF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400ECFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400ECF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400FCF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400FCF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400ECFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNE1 CA000001 - CA009000
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400ECFA
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNE1 CA000001 - CA009000
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Model code
  ZX1400ECF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNE1 CA000001 - CA009000
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2012
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400FCF
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400ECFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Colour
  Candy Surf Blue (25V)
  Model code
  ZX1400ECF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2012
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400FCF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R ABS
  Year
  2012
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400FCF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400ECF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14R
  Year
  2012
  Colour
  Golden Blazed Green (40R)
  Model code
  ZX1400ECF
  Sales region
  Southeast Asia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40EE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2011
  Model code
  ZX1400CBF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2011
  Model code
  ZX1400DBF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2011
  Model code
  ZX1400DBF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2011
  Model code
  ZX1400CBF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 BA026001 - 999999
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2011
  Model code
  ZX1400CBF
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 BA026001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2011
  Colour
  Candy Lime Green (17P)
  Model code
  ZX1400DBF
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2011
  Colour
  Candy Lime Green (17P)
  Model code
  ZX1400CBF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2011
  Colour
  Ebony (H8)
  Model code
  ZX1400DBF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2011
  Colour
  Ebony (H8)
  Model code
  ZX1400CBF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2011
  Colour
  Candy Lime Green (17P)
  Model code
  ZX1400CBF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400CAFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400CAF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400DAF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400DAF
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400CAFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 AA020001 - AA026000
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400CAFA
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 AA020001 - AA026000
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400CAF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 AA020001 - AA026000
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Model code
  ZX1400CAF
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 AA020001 - AA026000
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2010
  Colour
  Metallic Moondust Gray (25X)
  Model code
  ZX1400DAF
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Colour
  Candy Persimmon Red (A5)
  Model code
  ZX1400CAF
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2010
  Colour
  Metallic Titanium (740)
  Model code
  ZX1400CAFA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2010
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400DAF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40D 004001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2010
  Colour
  Metallic Moondust Gray (25X)
  Model code
  ZX1400DAF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40D 004001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2010
  Colour
  Metallic Spark Black (660)
  Model code
  ZX1400CAF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 020001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2010
  Colour
  Metallic Moondust Gray (25X)
  Model code
  ZX1400CAF
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 020001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400D9F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400D9F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400C9FA
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 9A011001 - 999999
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400C9F
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 9A011001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2009
  Colour
  Candy Lime Green (17P)
  Model code
  ZX1400D9F
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Colour
  Candy Lime Green (17P)
  Model code
  ZX1400C9F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Colour
  Candy Burnt Orange (17L)
  Model code
  ZX1400C9FA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Colour
  Ebony (H8)
  Model code
  ZX1400C9FB
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2009
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400D9F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40D 002001 - 004000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2009
  Colour
  Candy Burnt Orange (17L)
  Model code
  ZX1400C9FA
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 011001 - 020000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2009
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400C9F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 011001 - 020000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2009
  Colour
  Candy Diamond Red (25T)
  Model code
  ZX1400C9F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 011001 - 020000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400C9FB
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400C9FA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2009
  Model code
  ZX1400C9F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2008
  Model code
  ZX1400D8F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2008
  Model code
  ZX1400D8F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2008
  Model code
  ZX1400C8FA
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 8A000001 - 8A011000
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2008
  Model code
  ZX1400C8F
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNC1 8A000001 - 8A011000
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2008
  Colour
  Atomic Silver (17M)
  Model code
  ZX1400D8F
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2008
  Colour
  Atomic Silver (17M)
  Model code
  ZX1400C8F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2008
  Colour
  Metallic Flat Spark Black (739)
  Model code
  ZX1400C8FA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2008
  Colour
  Metallic Midnight Sapphire Blue (19A)
  Model code
  ZX1400D8F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40D 000001 - 002000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2008
  Colour
  Metallic Midnight Sapphire Blue (19A)
  Model code
  ZX1400C8F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 000001 - 011000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2008
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400C8F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 000001 - 011000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2008
  Colour
  Candy Cardinal Red (L1)
  Model code
  ZX1400C8F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40C 000001 - 011000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2008
  Model code
  ZX1400C8FA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2008
  Model code
  ZX1400C8F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400B7F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400B7F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNA1 7A015001 - 999999
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2007
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400B7F
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2007
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2007
  Colour
  Candy Plasma Blue (723)
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2007
  Colour
  Pearl Crystal White (667)
  Model code
  ZX1400A7FA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2007
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400B7F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40B 002001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2007
  Colour
  Metallic Ocean Blue (726)
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40A 015001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2007
  Colour
  Metallic Diablo Black (17K)
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40A 015001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2007
  Colour
  Atomic Silver (17M)
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40A 015001 -
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400A7FA
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2007
  Model code
  ZX1400A7F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2006
  Model code
  ZX1400B6F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2006
  Model code
  ZX1400B6F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2006
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2006
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Europe (General)
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2006
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  JKBZXNA1 6A000001 - 6A015000
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2006
  Colour
  Candy Thunder Blue (235)
  Model code
  ZX1400B6F
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2006
  Colour
  Candy Thunder Blue (235)
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  France
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2006
  Colour
  Candy Thunder Blue (235)
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Canada
  Engine Capacity
  1400
 • ZX1400 ZZR1400 ABS
  Year
  2006
  Colour
  Pearl Meteor Gray (10H)
  Model code
  ZX1400B6F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40B 000001 - 002000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2006
  Colour
  Ebony (H8)
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40A 000001 - 015000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2006
  Colour
  Candy Thunder Blue (235)
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40A 000001 - 015000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 ZZR1400
  Year
  2006
  Colour
  Pearl Meteor Gray (10H)
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  Malaysia
  Engine Capacity
  1400
  Frame
  ZXT40A 000001 - 015000
  Engine
  ZXT40AE 000001 -
 • ZX1400 Ninja ZX-14
  Year
  2006
  Model code
  ZX1400A6F
  Sales region
  USA
  Engine Capacity
  1400

Kawasaki ZX1400 Motorcycle 31583 Parts