Yamaha #2017EU_ALL Motorcycle Parts

Year
 • All
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010

Year

 • YZF600
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R6 - YZF600
  #2017EU_nickname
  YZF-R6
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF600\nYZF-R6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BN64
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 6
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF600
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R6 - YZF600
  #2017EU_nickname
  YZF-R6
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF600\nYZF-R6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BN64
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  060
 • YP125RA
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMD
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC H
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMD
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMD
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • XT1200ZE
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200ZE
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT1200ZE\nXT1200ZE SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BP91
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200ZE
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200ZE
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT1200ZE\nXT1200ZE SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BP91
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 6
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200Z
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS - XT1200Z
  #2017EU_nickname
  XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT1200Z\nXT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BP81
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200Z
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS - XT1200Z
  #2017EU_nickname
  XT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT1200Z\nXT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BP81
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 6
  #2017EU_product_no
  040
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU23
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU23
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU23
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE PEARL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU23
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 6
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU21
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU21
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU21
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE PEARL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2017
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BU21
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 6
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  B
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWR
  #2017FI_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWR
  #2017FI_color_name
  DARK GRAY METALLIC S
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  B
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWM
  #2017FI_color_name
  MAT LIGHT GRAY METALLIC 3
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWM
  #2017FI_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500
  Year
  2016
  #2017FI_disp_model_name
  XP500
  #2017FI_color_type
  B
  #2017FI_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWL
  #2017FI_color_name
  MAT LIGHT GRAY METALLIC 3
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500
  Year
  2016
  #2017FI_disp_model_name
  XP500
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWL
  #2017FI_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • YP250RA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL9
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC H
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL9
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL9
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL8
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC H
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL8
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL8
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP125RA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMG
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC H
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMG
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMG
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DME
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC H
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DME
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DME
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • XVS1300CU
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XVS1300CU
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XVS1300CU\nXVS1300 CUSTOM
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SS8
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XVS1300A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XVS1300A UBS - XVS1300A
  #2017EU_nickname
  XVS1300A UBS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XVS1300A\nXVS1300A UBS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1CS8
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWR
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWR
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC S
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWM
  #2017EU_color_name
  MAT LIGHT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWM
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWL
  #2017EU_color_name
  MAT LIGHT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWL
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XJ6SA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6 DIVERSION ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DK
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6 DIVERSION ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DH
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6 DIVERSION ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DG
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6 DIVERSION ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DE
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S\nXJ6 DIVERSION
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CM
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S\nXJ6 DIVERSION
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CL
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S\nXJ6 DIVERSION
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CK
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S\nXJ6 DIVERSION
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CJ
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BJ
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BH
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BG
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BF
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N\nXJ6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B61A
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N\nXJ6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B619
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N\nXJ6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B618
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N\nXJ6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B617
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6 DIVERSION F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DGD
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6 DIVERSION F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DGC
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6 DIVERSION F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DGB
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6 DIVERSION F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DGA
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6F\nXJ6 DIVERSION F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BS14
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6F\nXJ6 DIVERSION F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BS13
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6F\nXJ6 DIVERSION F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BS12
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6F\nXJ6 DIVERSION F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  BS11
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • VMX17
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  VMX17
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  VMX17\nVMAX17
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2CEL
  #2017EU_color_name
  YAMAHA BLACK
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT-09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRN
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT-09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRN
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT-09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRN
  #2017EU_color_name
  DEEP RED METALLIC K
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT-09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRN
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT09\nMT-09
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B872
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT09\nMT-09
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B872
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT09\nMT-09
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B872
  #2017EU_color_name
  DEEP RED METALLIC K
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT09
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09\nMT-09
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B872
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBJ
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBJ
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBJ
  #2017EU_color_name
  DEEP RED METALLIC K
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBJ
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBH
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBH
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBH
  #2017EU_color_name
  DEEP RED METALLIC K
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBH
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSJ
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSJ
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSJ
  #2017EU_color_name
  DEEP RED METALLIC K
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSJ
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSH
  #2017EU_color_name
  BLUISH GRAY SOLID 4
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSH
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSH
  #2017EU_color_name
  DEEP RED METALLIC K
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07
  Year
  2016
  #2017EU_disp_model_name
  MT07
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07\nMT-07
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1WSH
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWC
  #2017FI_color_name
  DARK GRAY METALLIC S
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  C
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PW2
  #2017FI_color_name
  LIGHT GRAY METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  B
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PW2
  #2017FI_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500A
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PW2
  #2017FI_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PWB
  #2017FI_color_name
  DARK GRAY METALLIC S
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500
  #2017FI_color_type
  C
  #2017FI_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PW1
  #2017FI_color_name
  LIGHT GRAY METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500
  #2017FI_color_type
  B
  #2017FI_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PW1
  #2017FI_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017FI_product_no
  050
 • XP500
  Year
  2015
  #2017FI_disp_model_name
  XP500
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  2PW1
  #2017FI_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • YP250RA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL6
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL6
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL6
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL5
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL5
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL5
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  040
 • YP125RA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMA
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMA
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DMA
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM9
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM9
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM9
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACF
  #2017EU_color_name
  MAT DARK YELLOWISH GRAY ME 5
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACF
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACF
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • XVS1300CU
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XVS1300CU
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XVS1300CU\nXVS1300 CUSTOM
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SS4
  #2017EU_color_name
  DULL YELLOWISH RED COCKTAIL 4
  #2017EU_product_no
  050
 • XVS1300CU
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XVS1300CU
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XVS1300CU\nXVS1300 CUSTOM
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SS4
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XT660ZA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XT660ZA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660ZA\nXT660Z ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BE4
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 4
  #2017EU_product_no
  010
 • XT660ZA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XT660ZA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660ZA\nXT660Z ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BE3
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  010
 • XT1200ZE
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200ZE
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT1200ZE\nXT1200ZE SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2KBD
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200ZE
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200ZE
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT1200ZE\nXT1200ZE SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2KB9
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200Z
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200Z
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT1200Z\nXT1200Z SUPER TÉNÉRÉ ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BS9
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  040
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWC
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC S
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  TMAX ABS - XP500A
  #2017EU_nickname
  TMAX ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PW2
  #2017EU_color_name
  LIGHT GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  TMAX ABS - XP500A
  #2017EU_nickname
  TMAX ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PW2
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  TMAX ABS - XP500A
  #2017EU_nickname
  TMAX ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500A\nTMAX ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PW2
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PWB
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC S
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PW1
  #2017EU_color_name
  LIGHT GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PW1
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500\nTMAX
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2PW1
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XJ6SA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6 DIVERSION ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DD
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6 DIVERSION ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DB
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S\nXJ6 DIVERSION
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CH
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S\nXJ6 DIVERSION
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CF
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BE
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BD
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N\nXJ6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B612
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N\nXJ6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  B611
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6 DIVERSION F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG8
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6 DIVERSION F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG7
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6F\nXJ6 DIVERSION F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1CWW
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6F\nXJ6 DIVERSION F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1CWV
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  050
 • VMX17
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  VMX17
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  VMX17\nVMAX17
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2CE9
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT-09 STREET RALLY ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRJ
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT-09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRF
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  MT09
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09\nMT-09 STREET RALLY
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1RCW
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  MT09
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09\nMT-09
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1RCN
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • MT07A
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  MT07A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT07A\nMT-07 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1XBB
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-SA
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  FAZER8 ABS - FZ8-SA
  #2017EU_nickname
  FAZER8 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-SA\nFAZER8 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1BDA
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-S
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  FZ8-S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-S\nFAZER8
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  42PN
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-N
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  FZ8-N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-N\nFZ8
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SH7
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-N
  Year
  2015
  #2017EU_disp_model_name
  FZ8-N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-N\nFZ8
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SH7
  #2017EU_color_name
  MAT SILVER 1
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7K
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 13
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D78
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D78
  #2017EU_color_name
  MAT DEEP RED METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZ450F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YZ450F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZ450F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SL2
  #2017EU_color_name
  PURPLISH WHITE SOLID 1
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ450F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YZ450F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZ450F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SL2
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  010
 • YP250RA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL2
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL2
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL2
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP250R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL1
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP250R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL1
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP250R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DL1
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  040
 • YP125RA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM2
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM2
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX 125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM2
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM7
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM7
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM1
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM1
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DM1
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACD
  #2017EU_color_name
  MAT DARK YELLOWISH GRAY ME 5
  #2017EU_product_no
  050
 • YN50F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACD
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • YN50F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACD
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • YN50F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACD
  #2017EU_color_name
  MAT DARK YELLOWISH GRAY ME 5
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACD
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ACD
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • XT660X
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XT660X
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT660X
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  10SC
  #2017EU_color_name
  YAMAHA BLACK
  #2017EU_product_no
  060
 • XT660X
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XT660X
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660X
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  10SC
  #2017EU_color_name
  PURPLISH WHITE SOLID 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XT660R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XT660R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT660R
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5VKL
  #2017EU_color_name
  YAMAHA BLACK
  #2017EU_product_no
  060
 • XT660R
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XT660R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660R
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5VKL
  #2017EU_color_name
  PURPLISH WHITE SOLID 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XJ6SA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36DA
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D8
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BC
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BB
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36BA
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B9
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG6
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG5
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  050
 • XC125E
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XC125E
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XC125E\nVITY
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  4P7A
  #2017EU_color_name
  MAT BLUE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  020
 • XC125E
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  XC125E
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XC125E\nVITY
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  4P7A
  #2017EU_color_name
  MIDNIGHT SILVER
  #2017EU_product_no
  020
 • WR450F
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  WR450F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  WR450F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DXA
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  020
 • T135FI
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  T135FI
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  T135FI
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D67
  #2017EU_color_name
  MAT BLUE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  010
 • MT09A
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRD
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • MT09A
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  MT09A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  MT09A\nMT09 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DRA
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-SA
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  FZ8-S ABS - FZ8-SA
  #2017EU_nickname
  FZ8-S ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-SA\nFZ8-S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1BD8
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-N
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  FZ8-N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-N\nFZ8
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SH4
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  060
 • FZ8-N
  Year
  2014
  #2017EU_disp_model_name
  FZ8-N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  FZ8-N\nFZ8
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2SH4
  #2017EU_color_name
  DARK GRAY METALLIC N
  #2017EU_product_no
  060
 • FJR1300AS
  Year
  2013
  #2017FI_disp_model_name
  FJR1300AS
  #2017FI_color_type
  B
  #2017FI_model_name_2
  FJR1300AS\nFJR1300-AS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  1MD1
  #2017FI_color_name
  VERY DARK ORANGE METALLIC 1
  #2017FI_product_no
  050
 • FJR1300AS
  Year
  2013
  #2017FI_disp_model_name
  FJR1300AS
  #2017FI_color_type
  A
  #2017FI_model_name_2
  FJR1300AS\nFJR1300-AS
  #2017FI_group_code
  AL01
  #2017FI_model_type_code
  1MD1
  #2017FI_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017FI_product_no
  050
 • YZF-R6
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R6
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1JSU
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  070
 • YZF-R6
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R6
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1JSU
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  070
 • YZF-R6
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R6
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1JSU
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  070
 • YZF-R6
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R6 - YZF-R6
  #2017EU_nickname
  R6
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R6\nR6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1JSV
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  010
 • YZF-R6
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R6 - YZF-R6
  #2017EU_nickname
  R6
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R6\nR6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1JSV
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  010
 • YZF-R6
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R6 - YZF-R6
  #2017EU_nickname
  R6
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R6\nR6
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1JSV
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  010
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7J
  #2017EU_color_name
  MAT BLACK 2
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R125
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7F
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R125
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7F
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 13
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7F
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7J
  #2017EU_color_name
  MAT BLACK 2
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7F
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7F
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 13
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  R125 - YZF-R125
  #2017EU_nickname
  R125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R125\nR125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5D7F
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R1
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R1
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R1
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1KBT
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R1
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R1
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R1
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1KBT
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  060
 • YZF-R1
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZF-R1
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZF-R1
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1KBT
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  060
 • YZ85LW
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ85LW
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZ85LW
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SP4
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ450F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ450F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZ450F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  33DE
  #2017EU_color_name
  PURPLISH WHITE SOLID 1
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ450F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ450F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZ450F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  33DE
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ250F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ250F
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YZ250F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  17DJ
  #2017EU_color_name
  PURPLISH WHITE SOLID 1
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ250F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ250F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZ250F
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  17DJ
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ250
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ250
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZ250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SS6
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  010
 • YZ125
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YZ125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YZ125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SR6
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE SOLID E
  #2017EU_product_no
  010
 • YP400R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 400 - YP400R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 400
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP400R\nX-MAX 400
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SD1
  #2017EU_color_name
  MAT WHITE METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP400R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 400 - YP400R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 400
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP400R\nX-MAX 400
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SD1
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • YP400R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 400 - YP400R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 400
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP400R\nX-MAX 400
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1SD1
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP250RA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP250RA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS7
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP250RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS7
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS7
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 ABS - YP250RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250RA\nX-MAX 250 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS7
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP250R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS6
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP250R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS6
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP250R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS6
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS6
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS6
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  040
 • YP250R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX 250 - YP250R
  #2017EU_nickname
  X-MAX 250
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP250R\nX-MAX 250
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1YS6
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  040
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABE
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC H
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABC
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABC
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125RA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABC
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 ABS - YP125RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX125 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABE
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC H
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 ABS - YP125RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX125 ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABC
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 ABS - YP125RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX125 ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABC
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125RA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 ABS - YP125RA
  #2017EU_nickname
  X-MAX125 ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125RA\nX-MAX125 ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABC
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABA
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABA
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YP125R
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABA
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 - YP125R
  #2017EU_nickname
  X-MAX125
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABA
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 2
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 - YP125R
  #2017EU_nickname
  X-MAX125
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABA
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YP125R
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  X-MAX125 - YP125R
  #2017EU_nickname
  X-MAX125
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YP125R\nX-MAX125
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2ABA
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50FU
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50FU
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YN50FU\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC9
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50FU
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50FU
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50FU\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC9
  #2017EU_color_name
  MAT YELLOWISH GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50FU
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50FU
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50FU\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC9
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50FU
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S 4 - YN50FU
  #2017EU_nickname
  NEO'S 4
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YN50FU\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC9
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50FU
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S 4 - YN50FU
  #2017EU_nickname
  NEO'S 4
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50FU\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC9
  #2017EU_color_name
  MAT YELLOWISH GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50FU
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S 4 - YN50FU
  #2017EU_nickname
  NEO'S 4
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50FU\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC9
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC7
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC7
  #2017EU_color_name
  MAT YELLOWISH GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50F
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC7
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S 4 - YN50F
  #2017EU_nickname
  NEO'S 4
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC7
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S 4 - YN50F
  #2017EU_nickname
  NEO'S 4
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC7
  #2017EU_color_name
  MAT YELLOWISH GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S 4 - YN50F
  #2017EU_nickname
  NEO'S 4
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50F\nNEO'S 4
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2AC7
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50E
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50E
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  YN50E
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DK1
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC 1M
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50E
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50E
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  YN50E
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2DK1
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50
  #2017EU_color_type
  E
  #2017EU_model_name_2
  YN50\nNEO'S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2APC
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YN50\nNEO'S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2APC
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  YN50
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50\nNEO'S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2APC
  #2017EU_color_name
  VIVID RED SOLID A
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S - YN50
  #2017EU_nickname
  NEO'S
  #2017EU_color_type
  E
  #2017EU_model_name_2
  YN50\nNEO'S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2APC
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S - YN50
  #2017EU_nickname
  NEO'S
  #2017EU_color_type
  D
  #2017EU_model_name_2
  YN50\nNEO'S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2APC
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  020
 • YN50
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  NEO'S - YN50
  #2017EU_nickname
  NEO'S
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  YN50\nNEO'S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2APC
  #2017EU_color_name
  VIVID RED SOLID A
  #2017EU_product_no
  020
 • XV1900A
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XV1900A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XV1900A
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1CR4
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XT660ZA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XT660ZA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT660ZA\nTENERE ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BE2
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  010
 • XT660ZA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XT660ZA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660ZA\nTENERE ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BE2
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  010
 • XT660ZA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  TENERE ABS - XT660ZA
  #2017EU_nickname
  TENERE ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT660ZA\nTENERE ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BE2
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  010
 • XT660ZA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  TENERE ABS - XT660ZA
  #2017EU_nickname
  TENERE ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660ZA\nTENERE ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BE2
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  010
 • XT660Z
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  TENERE - XT660Z
  #2017EU_nickname
  TENERE
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT660Z\nTENERE
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BD3
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  010
 • XT660Z
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  TENERE - XT660Z
  #2017EU_nickname
  TENERE
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT660Z\nTENERE
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  2BD3
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  010
 • XT1200Z
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200Z
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XT1200Z
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  23PF
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200Z
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200Z
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XT1200Z
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  23PF
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  040
 • XT1200Z
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XT1200Z
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XT1200Z
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  23PF
  #2017EU_color_name
  DEEP PURPLISH BLUE METALLIC C
  #2017EU_product_no
  040
 • XP500A
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500A
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59CE
  #2017EU_color_name
  MAT BLACK 2
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XP500A
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59C9
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500A
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59C9
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500A
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500A
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500A
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59C9
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC M
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59CF
  #2017EU_color_name
  MAT BLACK 2
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XP500
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59C8
  #2017EU_color_name
  MAT DARK GRAY METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XP500
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59C8
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XP500
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XP500
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XP500
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  59C8
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC M
  #2017EU_product_no
  060
 • XJR1300
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJR1300
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJR1300
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5WMW
  #2017EU_color_name
  YAMAHA BLACK
  #2017EU_product_no
  060
 • XJR1300
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJR1300
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJR1300
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  5WMW
  #2017EU_color_name
  SILVER METALLIC 1
  #2017EU_product_no
  060
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D7
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D5
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6SA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D5
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S ABS - XJ6SA
  #2017EU_nickname
  XJ6S ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D7
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S ABS - XJ6SA
  #2017EU_nickname
  XJ6S ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S ABS - XJ6SA
  #2017EU_nickname
  XJ6S ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D5
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6SA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S ABS - XJ6SA
  #2017EU_nickname
  XJ6S ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6SA\nXJ6S ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36D5
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CB
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36CB
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36C9
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6S
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6S
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6S
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36C9
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B8
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B6
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B6
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B6
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B5
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B5
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6NA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B5
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B8
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B7
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B6
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B6
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B6
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B5
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B5
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6NA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N ABS - XJ6NA
  #2017EU_nickname
  XJ6N ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6NA\nXJ6N ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  36B5
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SM
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SL
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SJ
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SJ
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SJ
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  C
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SF
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SF
  #2017EU_color_name
  BLACK METALLIC X
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6N
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6N
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6N
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  20SF
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG4
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG4
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG3
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6FA
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG3
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F ABS - XJ6FA
  #2017EU_nickname
  XJ6F ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG4
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F ABS - XJ6FA
  #2017EU_nickname
  XJ6F ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG4
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F ABS - XJ6FA
  #2017EU_nickname
  XJ6F ABS
  #2017EU_color_type
  B
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG3
  #2017EU_color_name
  BLUISH WHITE COCKTAIL 1
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6FA
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name
  XJ6F ABS - XJ6FA
  #2017EU_nickname
  XJ6F ABS
  #2017EU_color_type
  A
  #2017EU_model_name_2
  XJ6FA\nXJ6F ABS
  #2017EU_group_code
  BTOC
  #2017EU_model_type_code
  1DG3
  #2017EU_color_name
  MAT GRAY METALLIC 3
  #2017EU_product_no
  050
 • XJ6F
  Year
  2013
  #2017EU_disp_model_name